تماس با ما

اصفهان

تدبیر رایانه

آدرس : خمینی شهر – خیایان منتظری – بعد ازکوچه 78 – تدبیر رایانه

ایران ، استان اصفهان، شهرستان خمینی شهر

  • 031-33616066
  • 031-33585300
  • info@TadbirComputer.ir
  • info@Tadbir-Shop.ir
  • info@Tadbir.Emadi@yahoo.com
  • شنبه -چهارشنبه: 9:00 – 21:00
  • پنجشنبه : 9:00 – 13:00