تماس با ما

آدرس : اصفهان – خیابان منتظری – بعد ازکوچه 78 – تدبیر رایانه

  • 031-33585300
  • TadbirComputer.ir
  • Tadbir.Emadi@gmail.com
  • شنبه -چهارشنبه: 9:00 – 21:00
  • پنجشنبه : 9:00 – 13:00

instagram    –   bale   –    aparat