چاپ سه بعدی از فرآیندهای تولیدی مدرن محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر به فعالیت‌های مختلف وارد شده و کارهای متعددی با آن ارائه شده است. این نوع چاپ به فرآیند تولید اجسام سه بعدی از فایل‌های دیجیتال اطلاق می‌شود که مواد در آن به‌ صورت کنترل شده و لایه لایه به یکدیگر پیوند داده می‌شوند تا یک شی سه بعدی ساخته شود. به عبارت دیگر در چاپ سه بعدی عمل چاپ با تبلور، سفت شدن و یا انقیاد یک مایع با پودر در هر نقطه‌ از مقاطع عرضی آن جسمی که می‌خواهیم چاپ کنیم، اتفاق می‌افتد. شایان ذکر است امروزه در مشاغل مختلف صنعتی مانند مهندسی مکانیک، ساخت و تولید ابزار، طلاسازی، مهندسی پزشکی، هوا فضا و صنایع فضایی از فناوری چاپ سه بعدی استفاده می‌شود.

نمایش یک نتیجه

چاپ سه بعدی از فرآیندهای تولیدی مدرن محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر به فعالیت‌های مختلف وارد شده و کارهای متعددی با آن ارائه شده است. این نوع چاپ به فرآیند تولید اجسام سه بعدی از فایل‌های دیجیتال اطلاق می‌شود که مواد در آن به‌ صورت کنترل شده و لایه لایه به یکدیگر پیوند داده می‌شوند تا یک شی سه بعدی ساخته شود. به عبارت دیگر در چاپ سه بعدی عمل چاپ با تبلور، سفت شدن و یا انقیاد یک مایع با پودر در هر نقطه‌ از مقاطع عرضی آن جسمی که می‌خواهیم چاپ کنیم، اتفاق می‌افتد. شایان ذکر است امروزه در مشاغل مختلف صنعتی مانند مهندسی مکانیک، ساخت و تولید ابزار، طلاسازی، مهندسی پزشکی، هوا فضا و صنایع فضایی از فناوری چاپ سه بعدی استفاده می‌شود.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت